Verbeter uw online dienstverlening met een digitale handtekening en eenvoudig inloggen!

Demonstratie

Van de HRM tak van onze klanten hadden we al begrepen dat digitaal contracten uitwisselen prio 1 is om sneller te werken en kosten te besparen. Arbeidscontracten, urenstaten, opdrachtovereenkomsten en declaraties waren de eerste type documenten die al digitaal werden ondertekend via Ondertekenen.nl. In dit rijtje past nu ook een digitale verwerking van de Opgaaf Loonheffing inclusief elektronische handtekening aan de belastingdienst.

Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Als onderdeel van de indiensttreding moet de werkgever een opgaaf loonheffing laten invullen en ondertekenen door de medewerker. Deze opgaaf is verplicht vanuit de Belastingdienst.

Voor de digitale verwerking bepaalt de Belastingdienst waaraan de digitale handtekening moet voldoen en digitaal ondertekenen mag alleen als de belastingdienst dat proces heeft goedgekeurd. In opdracht van één van onze klanten die meer dan 10.000 nieuwe werknemers per jaar aantrekt hebben we het digitaal ondertekenen van de Opgaaf Loonheffing via Ondertekenen.nl aan de Belastingdienst ter goedkeuring voorgelegd.

Na een audit- en vaktechnische analyse heeft de Belastingdienst goedkeuring verleend aan het via Ondertekenen.nl digitaal tekenen van de Opgaaf Loonheffing. Door deze goedkeuring staat de weg open voor al onze klanten om de Opgaaf Loonheffing digitaal te kunnen ondertekenen. Evidos laat u graag zien hoe gebruikersvriendelijk dit werkt. Bel of mail gerust voor een (online) demonstratie!

Voorkom onnodig printen, scannen, faxen en gegevens overtypen.
Verlies geen tijd met het wachten op papieren handtekeningen.

Afspraak