Verbeter uw online dienstverlening met een digitale handtekening en eenvoudig inloggen!

Demonstratie

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Evidos diensten aan Opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever of andere branche- of algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Evidos.

Algemene Voorwaarden Evidos B.V. (16 maart 2018)

Tot 16 maart 2018 hanteerden wij onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn nog in te zien voor referentiedoeleinden. Nieuwe overeenkomsten worden niet gesloten onder deze oude voorwaarden.

Evidos algemene voorwaarden (versie 2 oktober 2012)

Ontvang meer informatie over deze oplossing!

Voorkom onnodig printen, scannen, faxen en gegevens overtypen.
Verlies geen tijd met het wachten op papieren handtekeningen.

Afspraak