Algemene voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Evidos diensten aan Opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever of andere branche- of algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Evidos.

Tot 16 maart 2018 hanteerden wij onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn nog in te zien voor referentiedoeleinden. Nieuwe overeenkomsten worden niet gesloten onder deze oude voorwaarden.